18. mrt, 2015

Discussie solliciteren deel 2

Gebruikers van Internet Explorer verliezen eerder hun baan !

Ik heb nogal veel reacties gekregen op mijn laatste blog met de kop: “Sollicitanten met een hotmailaccount worden direct afgewezen”. Zie http://linkd.in/1bf1ZdD

Veel gehoord commentaar kwam van lezers, die het niet konden geloven, dat een hotmail-account of het gebruik van Internet Explorer leidden tot een negatief oordeel en aangaven dat een en ander niet op onderzoek gebaseerd was en dat de auteur een onderbuik gevoel ventileerde.

Ze hebben gelijk dat er geen specifiek onderzoek is gedaan naar het waarheidsgehalte van de beweringen. Mijn mening was gebaseerd op geruchten en achterklap, gesprekjes met bevriende HRM medewerkers en een eigen perceptie van dit fenomeen. Tot ik gisteren gewezen werd op een publicatie op automatiseringsgids.nl.

Je kunt er nu niet meer omheen! Dit is een tendens die al is geland (of zal landen) bij diverse grote werkgevers en recruiters. Of je moet aangeven dat een groep van 50.000 deelnemers niet representatief is.

Lees hieronder de resultaten…

 

Gebruikers van Firefox en Chrome zijn betere werknemers

17 MAART 2015 door Jelle Wijkstra

Big Data levert soms moeilijk te begrijpen resultaten op. Maar na analyse van 50.000 online sollicitaties weet Cornerstone Ondemand, dat werkgevers die goede, niet al te snel vertrekkende werknemers willen, ook naar hun browservoorkeur moeten kijken.

Online uitzendbureau Cornerstone Ondemand ontdekte dat sollicitanten die hun online inschrijfformulier met Firefox of Chrome invulden, na het vinden van een baan 15 procent langer in dienst bleven dan bij het scoren van een baan even succesvolle sollicitanten die hun inschrijfformulier met Internet Explorer of  Safari hadden ingevuld. De Firefox- en Chrome-gebruikers presteerden ook beter, al specificeert Cornerstone niet hoe het dat gemeten heeft.

Hoofd analyses Michael Housman van Cornerstone heeft geen verklaring voor het gevonden verband, meldt The Atlantic. Hij vermoedt dat het te maken heeft met het feit dat Firefox-en Chrome-gebruikers de moeite hebben moeten nemen om deze browser te installeren; Internet Explorer en Safari worden standaard meegeleverd. 'Dat laat zien dat je een geïnformeerde consument bent', aldus Housman.

De klanten van Cornerstone vragen er niet naar. Of nog niet. Maar wie hard op zoek is naar een baan, kan vanaf nu wellicht maar beter Firefox of Chrome gebruiken, als er online gesolliciteerd moet worden. Totdat een volgende Big Data-analyse anders uitwijst.

Kom maar weer op met alle reacties………