De uitdaging

Social Media nestelt zich in de multimediale leefwereld van leerlingen. Digitale leermiddelen proberen hierbij aan te sluiten. Maar hoe sluit het onderwijs aan bij de manier waarop de leerlingen leren en werken?

In de beroepspraktijk wordt al veelvuldig gebruik gemaakt van ICT en Social Media.

Schoolmanagement en leraren hebben vaak wel de interesse voor onderwijs 3.0, maar door de snelle veranderingen en toepassingen, weet men vaak niet waar en hoe te starten en ontbreekt de tijd en de kennis over welke lesstof en programma’s aansluiten bij de belevingswereld van de huidige generatie leerlingen.

"De relatie die een school heeft met zijn omgeving wordt steeds belangrijker"

 

Steeds meer netwerken en kennis en informatiebronnen die relevant zijn voor opleidingen bevinden zich buiten de onderwijsinstelling.

Tablets, PC’s en smartphones nemen op school een steeds belangrijkere plaats in.

De toepassingsmogelijkheden van de “digitale snelweg” worden steeds meer ontdekt. Scholieren surfen voor hun werkstukken op het internet, hun rooster wordt digitaal aangeleverd en ook bij het huiswerk maken is

de computer onmisbaar. Nieuwe leermethoden worden steeds vaker via de computer en het internet aangeboden.